Tjänster

IT-RUT

IT-support – företag och föreningar

Webbplatser

Foto

Nätverk

Installation skrivare/routrar/nätverk/program

Back-up-system

Utbildning

PC/Mac  Office

Reklamblad/broschyrer

Dokumentmallar

Punktskrift

Tillgänglighetsanalyser