Välkommen till AllaUnika.se


logga Alla Unika

Snart öppnar Alla Unika Östergötland, ekonomisk förening en ny webbplats för föreningen här. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intresse och deltagande i verksamheten genom att skapa arbete, praktik, arbetsträning och rehabilitering för personer med olika arbetshinder.

Kontaktperson/innehållsansvarig: Peter Hallsten

Du kan kontakta mig på mobil: 0709-40 50 02 eller via epost på

 
Skapad: 12 april, 2017